QUSED-geel-zwart onderregel

Privacy-en cookieverklaring

Over Q-PALL

Via onze website www.qpall.com en de daaraan gerelateerde Q-Pall websites verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Privacyverklaring

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.qusedpallets.com;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Servicedesk

U kunt met ons bellen, mailen en chatten op onze website. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt, mailt of een bericht stuurt. Gegevens over het telefoongesprek en het mailcontact met u worden geregistreerd en ook een chatgesprek wordt bewaard. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze dienstverlening.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Wanneer u deelneemt aan of aanwezig bent bij evenementen van Q-PALL of waarbij Q-PALL is betrokken als deelnemer of sponsor, dan kan het zijn dat er beeldmateriaal van u wordt gemaakt ter promotie van het evenement. U geeft hiermee toestemming om deze beelden te gebruiken ten behoeve van interne en externe communicatie via de website en andere online en offline communicatiekanalen van Q-PALL. U heeft op elk moment de mogelijkheid om aan te geven dat foto’s niet meer gebruikt mogen worden en verwijderd moeten worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via communicatie@qpall.com.

Sollicitaties

Uiteraard solliciteert u bij ons met de verwachting dat wij vertrouwelijk omgaan met uw (persoons)gegevens. We zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Alvorens wij uw sollicitatie, contactverzoek of inschrijving voor een nieuwsbrief/actie in behandeling kunnen nemen, vragen we u kennis te nemen van deze privacyverklaring en om akkoord te gaan met onze omgangswijze met uw gegevens.

In het kader van onze dienstverlening verzamelen we uw (persoons)gegevens en leggen die vast. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam en geslacht, zodat we u op de juiste manier kunnen aanspreken;
 • Adresgegevens, zodat we kunnen bekijken welke vacatures voor u aan te reizen zijn;
 • Telefoonnummer en emailadres, zodat we u kunnen informeren over vacatures, uw sollicitatieprocedure en u kunnen uitnodigen voor een gesprek of events/acties;
 • Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden, omdat het wel zo prettig is dat uw matchen aan de vacatures die voor u interessant zijn gezien uw ervaring;
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te solliciteren via de website, in correspondentie en telefonisch;
 • (Pas)foto;
 • Overige gegevens die u vermeld op uw cv;
 • Gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure;
 • Gegevens verkregen uit assessments en andere selectietools;
 • Notities van onze indruk van u en uw kennis en ervaring verkregen op basis van uw sollicitatie en eventuele gesprekken.

Q-PALL legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na uw toestemming. Indien u uw (pas)foto uploadt (dit is vrijwillig), geeft u daarmee toestemming voor het bewaren ervan. Op elk moment kunt u ons vragen de foto te verwijderen uit ons systeem. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via Whatsapp).

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Wanneer u vermoedt dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@qpall.com. Wij zullen de gegevens dan verwijderen.

Doelen en grondslagen voor het verwerken van uw gegevens bij een sollicitatie

Wij verwerken en verzamelen uw (persoons)gegevens enkel als jij hier toestemming voor geeft. Daarom vragen wij uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en adequaat te kunnen afhandelen met oog op onze openstaande vacatures;
 • Om uw contactverzoek te kunnen opvolgen, wanneer je je gegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld omdat u geïnteresseerd bent in een vacature of in wat Q-PALL u kan bieden als werkgever;
 • Om uw aanmelding voor onze werkbij nieuwsbrief, actie of event in behandeling te kunnen nemen en te zorgen dat u op de hoogte blijft van onze vacatures en nieuws over werken bij Q-PALL.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • Om u actief te kunnen benaderen wanneer wij denken dat u dé kandidaat bent voor onze vacature en u op te nemen in onze voor u relevante talentpools;
 • Om u te vragen of u ons wilt helpen om onze procedures en website te verbeteren door uw mening te geven.

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn bij een sollicitatie

We zullen uw (persoons)gegevens bewaren gedurende 1 jaar, zodat we in ieder geval voldoende tijd hebben om u op de hoogte te houden van uw sollicitatie en een redelijk periode na uw sollicitatie/inschrijving om u te benaderen over andere voor u interessante vacatures. Hierna zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd uit onze administratie en recruitmentsysteem of dusdanig worden geanonimiseerd dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar communicatie@qpall.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0413 353 111.

Functionaris Gegevensbescherming

In lijn met wet- en regelgeving zijn wij verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, die binnen Q-PALL toezicht houdt op uw privacy. Binnen Q-PALL is Sabine Oudshoorn onze Functionaris Gegevensbescherming. Indien u een klacht wilt indienen, kunt u dat bij de Functionaris Gegevensbescherming doen. Neem hiervoor contact op via oudshoorn@qpall.com en/of +31 (0)413 353 111.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Q-PALL of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Website: www.qpall.com
 • Adres: Taylorweg 2, NL-5466 AE Veghel
 • Telefoon: 0413 353 111
 • Email: communicatie@qpall.com
 • KvK: 55410715